Ja, ett halvår efter att vi hade uppmärksammat dig började övriga medier fatta att du är intressant. Hur var det att få vara med i en Bond-film och få försöka strypa James Bond?

– Det är ju så klart en häftig scen när jag brottas i vattnet med James Bond, alltså Daniel Craig, men av filmens två och en halv timme så dyker jag upp under kanske tio minuter och av dom är den där fighten kanske en minut.

/wp-content/uploads/content/portratt/gangledaren-som-polisinformator/Bondstryp.JPG

– Men det är närbilder på dig i en Bondfilm och det är väl inte så dumt för karriären?

– Nej det är klart. Det är ju en stor grej.

– Får man bra betalt även för en liten roll i en Bond-film?

– Om jag säger så här, jag var där i två månader och jag fick så jag kunde leva ett år på dom pengarna. Men dom hade ju en budget på 1,4 miljarder så min lön märktes väl knappt.