Välkommen till www.jamesbond-shop.com
Bond23 JAMES BOND MOVIE 23 Welcome to the worlds first James Bond 007 Museum in Sweden, Nybro. If you go to the English flagg you automatically translated from Swedish, Nybro to English and  James Bond 1999-2010Sweden Town Nybro Open Daily 10 -17 (closed13-14) Sat 10.00-14.00  Sunday closed James Bond 007 MUSEUM in Sweden, Nybro with BMW Z3 from GOLDENEYE an BMW with plate 007 JB
Welcome to James Bond 007 Museum in Sweden Nybro, translate to English

Oversett James Bond Museum in Nybro Sweden til norsk Übersetzung James Bond Museum in Nybro Sweden ins Deutsche Traducir James Bond Museum in Nybro Sweden al español traduire James Bond Museum in Nybro Sweden en français Käännä James Bond Museum in Nybro Sweden Suomi translate James Bond Museum in Nybro Sweden to English oversætte James Bond Museum in Nybro Sweden til dansk tradurre James Bond Museum in Nybro Sweden in italiano translate James Bond Museum in Nybro Sweden to English Translate James Bond Museum i Nyrbo Sweden to Russian Translate James Bond Museum in Nybro Sweden to Chinese vertalen i James Bond Museum in Nybro Sweden het Nederlands Donations/Gåvor James Bond Museum
Contact 007museum@telia.com 0046-0481-12960,  James Bond Museum & Shop Emmabodav.20, 382 45 Nybro, Sweden Nybro. info  007  fanclub
Boka James Bond Museet 
Open Daily 10 -17 (closed13-14) Sat 10.00-14.00  Sunday closed  1962-2010 48 years, 22 films,billions of fans!  
Bmw  Dvd/Vhs  Swatch Bic Bollinger  Corgi  Posters  Literature  Cd / Lp   Game  Links   PPKGuns   Member   Guestbook  Kontakta oss  Mediainfo   Buy/info

Advertising & Sponsorship

SonyPictures.com provides one of the most innovative platforms for partners to align their brands and products. Representing the full range of studio properties including movies, TV, home video and Pay Per View, Sonypictures.com spans a wide range of demographics and genres, while offering engaging entertainment content, games, sweepstakes with great Hollywood prizing, mobile applications, newsletter marketing and merchandising.

SonyPictures.com is widely supported throughout the company and the Sony Pictures URL is prominently displayed on the studio’s movie posters, trailers, print ads, licensed merchandise and VHS/DVD boxes driving billions of offline impressions.

We’re committed to working hand-in-hand with our partners to develop customized marketing programs that reach coveted audiences in new and unique ways including:


  Exclusive Sponsorships

  Innovative sponsorship of an Official film or TV website can include such elements as imbedded messages, product placement and ownership of unique, original content areas allowing brands to be seamlessly integrated into a site design to deliver both a creative and memorable impression.


  Co-Productions

  By co-producing an online game, site or area, you’ll be involved on the ground floor as we design and define creative content for the project. As a premiere developer of compelling entertainment, we’re equipped to provide consulting and/or production services to facilitate the brand relationship goals you seek.

  Database Acquisition

  SonyPictures.com sweepstakes have been extremely effective for partner database capture. Opportunities also exist for partner opt-ins in other promotional areas. Sponsorship opportunities may also include opportunities to host certain Sony Pictures entertainment content and applications on your site as a direct offering to your established user base.

  Representerar hela skalan av studio egenskaper inklusive filmer, TV, video och pay-per-view, Sonypictures.com omfattar en lång rad av befolkningsutvecklingen och genrer, samtidigt som engagerande underhållning, spel, tävlingar med stora Hollywood prizing, mobila applikationer, nyhetsbrev marknadsföring och varuexponering.

  SonyPictures.com har ett brett stöd i hela företaget och Sony Pictures webbadress är väl synlig på studions film posters, trailers, tryckta annonser, licensierade varor och VHS / DVD-boxar kör miljarder offline visningar.

  Vi är fast beslutna att arbeta hand i hand med våra partners för att utveckla skräddarsydda program för marknadsföring som når eftertraktade målgrupper i nya och unika sätt bland annat:


   Exklusiv Sponsring

   Innovativa sponsring av ett nummer av film eller TV webbplats kan innehålla sådana element som inflikade meddelanden, produktplacering och ägande av unika, det ursprungliga innehållet områden gör det möjligt för varumärken att vara smidigt integreras i en webbplats design för att leverera både en kreativ och minnesvärt intryck.


   Samproduktioner

   Genom att producera ett online spel, plats eller område kommer du att vara delaktiga på bottenvåningen som vi utforma och definiera kreativt innehåll för projektet.  Som ett ledande utvecklare av tvingande underhållning, vi är utrustade för att erbjuda konsult-och / eller produktion tjänster för att underlätta varumärke förhållandet mål du söker.


   Databasen Förvärv

   SonyPictures.com tävlingar har varit mycket effektiv för partner. 
   Möjligheter finns även för partner opt-ins i andra PR-områden. Sponsring möjligheter kan även innefatta möjligheter att vara värd för vissa Sony Pictures underhållning innehåll och program på din webbplats som en direkt erbjuder sig att din etablerad användarbas.

6 face bond

Copyright © 2001-2010  www.James Bond Museum.com  /  www.007Museum.com  All Rights Reserved 

James Bond Materials© 1962 - 2010 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo© 1962 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo, Iris Logo, 
JAMES BOND and all other James Bond related trademarks - Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Copyright 

James Bond 007 Museum  www.007 museum.com   Agent 007 James Bond 007 saker.
 Kontakta oss på: 007museum@telia.com , tele 0481-12960 .Open Daily 10.00 - 17.00 (lunch 13-14)  Sat 10.00-14.00
Adressen är/is: James Bond 007 Museum, Emmabodav.20, 382 45 Nybro, Sweden