Yoda 007museum test Like James Bond Like James Bond 007 museum  WordPress
Contact: 007museum@telia.com  Phone+4648112960   Open Daily 10-17  Sat 10-14 
Media To do and see  Buy
James Bond Theme Party  PPKGuns Omega Bmw  Bollinger  Corgi  Swatch  Posters  James Bond store Links
Welcome to The World's only James Bond Museum Sweden Nybro. Booking open mon-fri 10-17 sat 10-14  

Tailboat from "The Man With The Golden Gun" 1974 with Roger Moore as James Bond on display in
The Worlds first and only James Bond 007 Museum Nybro Sweden

  

 

Thailändsk båt som var reservbåt när 007 Mannen med den gyllene pistolen spelades in?

Jag köpte båten 1977 av Arnold Sundqvist (mest känd för sina jet-dragsterbilar). På den tiden hade han ett propellergjuteri i Thailand och bodde där vintertid. Hans berättelse var att han kontaktades av filmbolaget för att skaffa fram två båtar. Genom sina kontakter fick han två båtar byggda. Dessa tillverkades långt upp i flodsystemet där bilväg saknades. Eftersom tagningen med båt nr 1 fungerade bra behövde reservbåten inte användas. Arnold fick köpa tillbaka den och tog den till Sverige, varefter jag köpte den.

Med en 4 meter lång propelleraxel bakom båten är den omöjlig att åka vattenskidor efter, varför en Ski Boat köptes två år senare och Thailändaren har därefter legat oanvänd. Byggd i teak och det finns säkert lite torrsprickor i skrovet och motorn har rostat fast. Kräver renovering om den skall användas, men passar som den är fint som utställningsföremål med James Bond-anknytning.  

Jag kan tänka mig att deponera den på muséet eller sälja den. Nu finns den i Olofström, men transport kan kanske ordnas.

 
Tailboat från "The Man With The Golden Gun" 1974 med Roger Moore som James Bond, båten nr 2 nu i Nybro.
 
Longtail Boats riding the Bangkok floating market's canals and waterways known as the Klongs;

Filmklipp från "Mannen Med Den Gyllene Pistolen" 1974

Tailboat from "The Man With The Golden Gun" 1974 with
Roger Moore as James Bond,


Thai boat that was a spare boat when 007 The man with the golden gun was recorded?
I bought the 1977 boat of Arnold Sundqvist (most famous for his jet-dragons). At that time he had a propeller foundry in Thailand and lived there in winter. His story was that he was contacted by the film company to acquire two boats. Through his contacts, he got two boats built. These were made far into the river system where the road was missing. Since boat number 1 was working well, the spare boat did not have to be used. Arnold had to buy it back and took it to Sweden, after which I bought it.
With a 4 meter long propeller shaft behind the boat, it is impossible to go skiing, why a ski boat was bought two years later and the Thai has since left unused. Built in teak and there are probably some dirt cracks in the hull and the engine is toasted. Requires refurbishment if used, but fits as well as exhibits with James Bond affiliation.
I can imagine depositing it on the museum or selling it. Now it is in Olofström, but transport may be arranged.


Tailboat from "The Man With The Golden Gun" 1974 with Roger Moore as James Bond, the boat No. 2 now in Nybro.

Longtail Boats riding the Bangkok floating market's canals and waterways known as the Klongs;

Film clip from "Man With The Golden Gun" 1974

 The Man With The Golden Gun 1974

The movie "The Man with the Golden Gun", directed by Guy Hamilton. Seen here, villains speed along in a long tail boat on a Bangkok canal. A boy tries to sell Bond a wooden elephant. 50bath


The movie "The Man with the Golden Gun", e, Roger Moore (as James Bond) speeds along in a long tail boat on a Bangkok canal. A boy tries to sell Bond a wooden elephant.
The James Bond Museum in Nybro can now add a real rarity to the exhibition. A tail boat from Thailand, specially made for the Bond film "Man with the Golden Gun", can be viewed at the museum next week. A donation from a man who is a friend of the boatmaker in Thailand who made the boat.
- In front of the movie "The man with the golden gun", two tailboats were made identical. This is one of the boats, "says the champion Gunnar Schäfer. Also known as James Bond.
  
It was on Wednesday that the boat arrived at Nybro. A man from Olofström had owned the boat since the 70's and for a long time thought of donating it to the Nybro museum, something that has now become reality.
"He had long thought about donating the boat and called a few days ago. On Wednesday he stood outside the museum in the parking lot with a big trailer and knocked on and said now I'm here, we had not planned at all where we would keep it, says Schäfer.
The boat was built in 1973 is closer to ten meters long with the engine deposited and will take place between the gondola and the aircraft at the museum. The boat is only available in two copies worldwide and can be considered a luxury to the exhibition.
  
There is another thing in the collection that is unique and that it is so old.
Do you have any discussions about donations?
- It's something unique, never had it before. Most of them want to pay, but there are no real finances here. It is at this level that people should donate to museums to develop them. It's a bit based on people being shy, says "James Bond" Schäfer.

The James Bond Museum Expands With Rarity A rarity from "The Man With The Golden Gun" has been donated to the James Bond Museum. Tweet
"The Man With The Golden Gun" 1974 "The Man With The Golden Gun" 1974
24Nybro The boat is still in the warehouse behind the museum, but should be set at the beginning of next week.
Photo: Victor Grusell
James Bond-museet i Nybro kan nu lägga till en riktig raritet till utställningen. En tail boat från Thailand, specialgjord till Bondfilmen ”Mannen med den gyllene pistolen”, går att beskåda på museet redan nästa vecka. En donation från en man, som är vän till båtmakaren i Thailand som gjort båten.
– Inför filmen ”Mannen med den gyllene pistolen” gjordes det två stycken tailboats som är identiska. Det här är en av de båtarna, säger museichefen Gunnar Schäfer. Även känd som just, James Bond.

Det var i onsdags som båten anlände till Nybro. En man från Olofström hade ägt båten sedan 70-talet och länge funderat på att donera den till just museet i Nybro, någonting som nu blivit verklighet.
– Han hade länge funderat på att donera båten och ringde för några dagar sedan. I onsdags stod han utanför museet på parkeringen med ett stort släp och knackade på och sa nu är jag här, vi hade inte planerat alls för var vi skulle förvara den, säger Schäfer.
Båten är byggd 1973 är närmare tio meter lång med motorn utfälld och kommer att ta plats mellan gondolen och flygplanet på museet. Båten finns endast i två exemplar världen över och kan räknas som en lyxvara till utställningen.

Det är ytterligare någonting i samlingen som är unikt och att den är så gammal.
Brukar ni få samtal om donationer?
– Det är någonting helt unikt, aldrig varit med om det innan. De flesta som hör av sig vill ha betalt, men det finns inga riktiga finanser här. Det är på den här nivån det borde ligga på, att folk vill donera till museer för att utveckla dem. Det är lite baserat på att folk är schysst, säger ”James Bond” Schäfer.

James Bond-museet utökar med raritet En raritet från "Mannen Med Den Gyllene Pistolen" har donerats till James Bond-museet. Tweet
"The Man With The Golden Gun" 1974 "Mannen Med Den Gyllene Pistolen" 1974
24Nybro Båten står fortfarande i förrådet bakom museet, men ska ställas in under början på nästa vecka. Foto: Victor Grusell
 

 

 

    

TripAdvisor    


Copyright © 1959-2017   www.007Museum.com  All Rights Reserved         

James Bond 007 Museum Nybro, Sweden.  www.007museum.com  
Contact: 007museum@telia.com  tel. +46-481-12960  Open Daily 10.00 - 17.00 (lunch 13-14)  Sat 10.00-14.00
Adress: James Bond 007 Museum, Emmabodav. 20  382 45 Nybro, Sweden   0481-12960

James Bond Materials© 1962 - 2017 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo© 1962 United Artists Corporation and Danjaq, LLC. 007 Gun Logo, Iris Logo, 
JAMES BOND and all other James Bond related trademarks - Danjaq, LLC. All Rights Reserved. Copyright