Fem år sedan telemonopolet bröts  
http://om.tele2.se/fem-ar-sedan-telemonopolet-brots/

– Vi kunde knappt tro våra ögon när vi fick klart för oss att Telia tilldelat oss prefixet 007. När det nya utlandsprefixet skulle lanseras var det självklart att vi skulle använda oss av James Bond för att lära svenska folket slå 007, säger Pelle Hjortblad, försäljningsdirektör på NetCom Systems AB, där Tele2 ingår.
 
 
Framgångarna lät inte vänta på sig. Tele2 tog ungefär 10 procent av utlandssamtalen redan 1993. En andel som idag vuxit till omkring 25 procent. Andelen av marknaden för nationella samtal har växt från cirka 3 procent 1994 till omkring 14 procent idag. Vid årsskiftet hade Tele2 313 000 anslutna kunder.
 
Konkurrensen som uppstod då Tele2 började erbjuda sina tjänster har varit bra för de svenska telekunderna. Priserna på de tjänster där det råder konkurrens har sjunkit dramatiskt. Priset på utlandssamtal sjönk med 40 procent mellan 1993 och 1997. Priset på Sverigesamtal har sjunkit med 50 procent mellan 1994 och 1997.
 
Att priserna på telefoni sjunker är ingen självklarhet. På de områden där Telia fortfarande har monopol är utvecklingen den motsatta. Priset på samtal till angränsande riktnummerområden ökade med 454 procent mellan 1994 och 1997. När Telia höjer priset på lokalsamtal i april har priset ökat med mer än 100 procent sedan 1994. Abonnemangsavgifterna har ökat med 16 procent sedan 1993.
 
Tele2 är Telias främsta konkurrent på den svenska telemarknaden. Trots att allt fler operatörer gjort sitt intåg är det bara Tele2 som kan erbjuda en nära nog lika stor bredd i tjänsteutbudet som Telia. Tele2 är Sveriges största Internetoperatör och erbjuder sedan en månad även mobiltelefoni för företag under namnet Tele2Mobil.
 
För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26.
 
NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien.
Företaget verkar inom området mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.